وب سایت شرکت داروسازی فندا | وبلاگ

(تولید قراردادی)

قابل توجه شرکتهاي محترم توليدي  و  واردات دارو شـرکـت فـن آوریهای نوین دارویـی آتیـه (فـندا) با توجه به تجهیز خط تولید جامدات خود شامل قرص ، کپسول و پلت و با سـابقه تولید قراردادی محصولات شرکـتهای دارویی مـعـتبری نظیر تدبیر کالای جم ، دارو درمـان پارس ، پارس گیتا دارو و ... به علت دارا بودن ظرفیت مـناسب تولید قراردادی ، آمادگی خود را در تولـید قـراردادی محصولات شرکتهای دارویی اعلام می دارد.

 

نشانی وب سایت نام شرکت طرف قرارداد ردیف
www.tadbirkala.ir شرکت تدبیر کالای جم 1
www.ddp-group.com شرکت دارو درمان پارس 2
www.pelargin.ir شرکت پارس گیتا دارو 3
شرکت توسعه دارویی دانش 4
شرکت البرز فارمد 5
شرکت رحمان گستران 6

  

    

   

    

پنل تغییر حالت
  • آبی
  • زرد

  • تک برگ