وب سایت شرکت داروسازی فندا/صفحه اخبار | وبلاگ

صفحه فرصتهای شغلی

      

 فرصتهای شغلی مورد نیاز:

ردیف عنوان شغلی  شرایط احراز و توانایی مدرک تحصیلی
1 رییس حسابداری حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط، مسلط به قوانین مالیاتی، بیمه و حسابداری صنعتی و مسلط به نرم افزار راهکاران فوق لیسانس و لیسانس حسابداری
2 کارشناس حسابداری فروش حداقل 4سال سابقه کار مرتبط، مسلط به نرم افزار راهکاران لیسانس حسابداری
3 کارشناس شیمی حداقل سه سال سابقه کار مرتبط و مسلط به انواع روشهای کروماتوگرافی و اسپکتروسکپی و تهیه مستندات دارویی فوق لیسانس و لیسانس شیمی

متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 98/05/01 رزومه خود را تکمیل و یا فرم پرسشنامه استخدامی زیر را تکمیل و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. 

               فایل پرسشنامه استخدامی شرکت داروسازی فندا    

 Employment@fandapharma.ir 

پنل تغییر حالت
  • آبی
  • زرد

  • تک برگ